pexels-maria-orlova-4969871

Energia geotermalna w Polsce – perspektywy rozwoju

Polska jest krajem, w którym występują bardzo dobre warunki do wykorzystania energii geotermalnej. Prowadzone obserwacje i badania geologiczne potwierdzają, że energia geotermalna stanowić może ważny element odnawialnego mixu energetycznego. W artykule przyjrzymy się bliżej możliwościom rozwoju w tej dziedzinie w Polsce.

Energia geotermalna w Polsce

Energia geotermalna jest jednym z najbardziej przyjaznych środowisku źródeł energii. To naturalna energia, która pochodzi z wnętrza Ziemi. Ostatnio zaczyna zyskiwać znaczenie jako alternatywne źródło energii w Polsce. Perspektywy rozwoju energii geotermalnej są bardzo optymistyczne, a dzięki wielu potencjalnym korzyściom i projektom dofinansować mogą się one jeszcze bardziej rozwinąć.


Czy chcesz poznać bardziej szczegółowe informacje na temat: Czym jest ekogroszek i jak powstaje? Nie zapomnij, że nasza kolejna strona czeka właśnie na Ciebie: https://www.sklad-opal.waw.pl/czym-jest-ekogroszek-i-jak-powstaje/


Korzyści płynące z energii geotermalnej

Energia geotermalna dostarcza ciepła i chłodu w wyniku wiercenia otworów w ziemię do złóż geotermalnych. Może być używana do chłodzenia i ogrzewania budynków, podgrzewania wody użytkowej oraz innych zastosowań. Największa korzyść z korzystania z energii geotermalnej to jej środowiskowa przyjazność. Wynika to przede wszystkim z faktu, że nie emituje ona żadnych szkodliwych gazów cieplarnianych do atmosfery.

Cena energii geotermalnej jest konkurencyjna w porównaniu z innymi źródłami energii, w tym węglem czy gazem. Zarówno długoterminowe koszty inwestycji, jak i koszty eksploatacyjne są niskie. Co więcej, energia geotermalna jest dostępna cały rok i niezależna od pogody.

Wykorzystanie energii geotermalnej w Polsce

Pod koniec 2017 roku po raz pierwszy w Polsce uruchomiono instalację geotermalną, która zasila budynek przemysłowy. Obecnie istnieje kilka innych projektów dotyczących wykorzystania energii geotermalnej w Polsce. Projekt podkarpacki, znany również jako „Geoborek”, jest jednym z największych budowanych obecnie projektów geotermalnych w Polsce. Ma on na celu wytwarzanie energii elektrycznej ze słonej wody występującej w basenach solankowych na poziomie 2500m.

Doświadczenia innych krajów

Doświadczenia innych krajów, zwłaszcza europejskich, z energii geotermalnej mogą być potencjalnie wykorzystane, aby wzmocnić potencjał tego źródła energii w Polsce. Na przykład państwa Europy Północnej i Środkowej, a zwłaszcza Islandia, udowodniły, że ze względu na swoje duże złoża geotermalne, mają rozwinięte systemy wykorzystania energii geotermalnej.

Potencjalny wzrost wykorzystania energii geotermalnej w Polsce

Polska może mieć duży potencjał w zakresie wykorzystania energii geotermalnej. Badania geologiczne i przemysłowe wykazały, że jest to kraj z obiecującymi zasobami geotermalnymi. Pojawiają się też warte odnotowania prognozy dotyczące rozwoju geotermalnych inwestycji w Polsce. Konieczna będzie jednak odpowiednia polityka oraz wsparcie ze strony władz lokalnych i rządowych, aby pobudzić i w pełni wykorzystać tę technologię.

Podsumowując, energia geotermalna coraz bardziej budzi zainteresowanie w Polsce. Ma ona duży potencjał jako bezpieczna źródło energii w kraju. Warto się nad nim dalej zastanawiać, szczególnie w obliczu ambicji kraju i świata w celu ograniczenia zanieczyszczeń i zmiennych warunków atmosferycznych.

Dodaj komentarz